Feb 10, 2011

FrendZship09

(",) ~ PeRsaHabataN Bukan TerLetAk pAda PerTemUan.....
BukAn Jua Pada haRta keBendaan....& buKan puLa diUkur deNgan KecanTiKkan.....
Tetapi persahaBatan yanG seJati terLetak pada KukuhNya kasIh SayaNg.....
TulusnYa nIat menYimpul Ikatan.....IkhLasnYa haTi menErima keLemahan & juJurnya bICArA yaNg diTuturKan.....
Biar JasaD jaUh terPisah tiDak Bersempadan....Rindu teTap bErtamu, mengunDang KekuatAn & keyaKinan, Bahawa suAtu haRi Nanti paSti Akan aDa PerteMuan....& biAr tanpA perteMuan, IngataN & Doa teTap diTitipkan HinggA Akhir hAyat Tidak diluPakAn....~ (",)
(esYa~cha~aku~lia)
~aku~Diana~Esya~mas2ra~aku~ShiDah~Diana~Ct~Fida
Mar~Cha~lia~EsYa~shiKin

No comments:

Post a Comment